Professionell städservice

Om oss

Vi erbjuder ett abonnemang där du kan få städning närhelst du vill: en gång i veckan, var fjortonde dag eller en gång i månaden.

Om du någon gång vill ha storstädning. flyttstädning, fönsterputs eller visningstjänster så kan vi även erbjuda detta.

Tack vare att det är samma person som städar varje gång får du en trygghet och en kontinuitet i din städning.  Om den ordinarie städaren är sjuk så erbjuder vi självklart en vikarie, men du kan även välja att hoppa över städpasset.

Vår personal är vår viktigaste resurs. Innan en ny städare får börja får denna göra en teoretisk utbildning som avslutas med ett prov för att verifiera kunskaperna. Städaren går även parallellt med en erfaren städledare och får sedan städa en provlägenhet. När städaren är godkänd på både den praktiska och teoretiska delen av utbildningen välkomnas han eller hon med värme till oss och är redo att börja arbeta självständigt!

All vår personal har kollektivavtal samt får även underteckna ett sekretessavtal.

Så här går det till:

1. Provstädning. 

Vid ett första besök kommer kunden och städaren överens om vad som skall göras, om det är något utanför standardprocedurena som skall utföras. Städaren städar tills det är klart och det kan ta mer än fyra timmar eftersom inte städaren känner till huset sedan tidigare.

2. Avtalsskrivning.

När städningen är klar diskuterar vi hur lång tid städningen får ta och hur ofta det skall städas. Vi vill städa minst 3 timmar per gång, hur ofta är upp till kunden och dennes budget. Här diskuterar vi även vad som särskilt skall prioriteras.

3. Städningen börjar enligt avtal